Unesko-Kuriero
联合国教科文组织《信使》杂志世界语版
logo_6
 
Unesko-Kuriero

ABONU la presitan version de Unesko-Kuriero, unu el la plej bona legaĵo por esperantistoj!

Por 1 jaro (4 numeroj, kun afranko) sume: 75€, por 2 jaroj (8 numeroj): 150€

Pagu laŭ jenaj manieroj:
1, Membro de UEA, bonvolu pagi al nia konto ĉe UEA (celi-p)
2, Se vi ne estas membro de UEA, bonvolu ĝiri al jena konto:
Nomo: China Esperanto Association 
Adreso: No.24, Baiwanzhuang Street, Xicheng District, Beijing China
BANK of CHINA (JIN KE XIN QU )
IBAN: 318156020655
Adreso de banko: No.136, Xiwai Street, Xicheng District, Beijing, China

Post ĝirado, bv. informi vian adreson al la retpoŝto redaktoro_de_chel@163.com