协会动态

李钟琦给第12届全国世界语大会的贺信

发布日期:2018-01-30 16:14
发布时间:2018-01-30 15:22 来源:协会秘书处 

Okaze de la 12-a Ĉina Kongreso de Esperanto mi sendas varman gratulon al ĉiuj kongresanoj.

Ĉina ideograme, Ĉinio signifas ‘Centra Lando (中國)’. Kiel unu el esperantistoj mi diru ke Ĉinio estu‘Centra lando’ en esperantujo. Kial ne? En Ĉinio troviĝas tiom da esperantistoj kaj Ĉinio havasbrilan historion de Esperanto-movado. Nekalkuleblaj Esperanto-libroj estis eldonitaj el Ĉinio.

Plie Esperanto estas unu el la kelkdek lingvoj de Ĉina Radio-Internacia.

En nuna momento multaj esperantistoj de la mondo esperas ke ĉinaj esperantistoj kontribuospor nia movado.

Persone mi esperas ke en tiu ĉi nacia kongreso ĉinaj samideanoj diskutos serioze kiel ĉinaEsperantujo kontribuos por tutmonda movado. Ankoraŭ multaj ŝancoj atendas engaĝiĝon de ĉinajesperantistoj. Laste la kontribuo de s-ro Huang Yinbao kiu iniciatis ‘Kuriero de Unesko’-n. Tiusukceos unu el tiuj ŝancoj.

En la Strategia forumo de UEA en Orienta Azio, kiu okazis en la 23-a de okt.2017 en Hangzhou,UEA kaj KAEM decidis tiel ke ‘Azia Informejo de UEA’ estos starigota en la urbo Xian.

Por tutazia movado la funkcio de ‘Azia Informejo’ estas atendata. Mi esperas, ke ‘Azia Informejo’rolos kiel platformo de ĉiuj informŝanĝoj, kiuj okazas en Azio. Plian diskuton mi petas.

Esperante vian sukcesan kongreson,
LEE Jungkee (estrarano de UEA pri Azia agado)
13-an de jan. 2018

责任编辑:柴晶晶
分享到:

登录后即可发表评论,立即登录.