Unesko-Kuriero
联合国教科文组织《信使》杂志世界语版
logo_6
 
Unesko-Kuriero
ABONU la presitan version de Unesko-Kuriero, unu el la plej bona legaĵo por esperantistoj!

Por 1 jaro (4 numeroj, kun afranko) sume: 63€, por 2 jaroj (8 numeroj): 126€

Pagu laŭ jenaj manieroj:
1, Membro de UEA, bonvolu pagi al nia konto ĉe UEA (celi-p)
2, Se vi ne estas membro de UEA, bonvolu pagi 66 svisajn frankojn jare aŭ 132 svisajn frankojn por du jaroj al jena konto:
PostFinance, Nomo: LIU JUN,
IBAN: CH98 0900 0000 3048 76172

Post ĝirado, bv. informi vian adreson al la retpoŝto lamondo@163.com